06-1/234-5012

Garanciális feltételek

Pénzvisszafizetési garancia

A Webshop Marketing Kft. (továbbiakban vállalkozó) a szolgáltatás eredményességére „Pénzvisszafizetési garancia” többletszolgáltatást nyújt az Induló SEO csomagok (Silver és Gold) esetén az alábbi feltételekkel.

A pénzvisszafizetési garancia értelmében a Vállalkozó az itt meghatározott feltételek fennállása esetén a Megrendelő határidőben benyújtott igénybejelentése esetén visszatéríti a Megrendelő részére a szerződésben, illetve annak mellékletében meghatározott szolgáltatási díj megfelelő nettó részösszegét, az alábbi sávoknak megfelelően:

Keresőből származó bevételnövekedés (új webáruház esetén bevétel) mértéke, a szolgáltatás nettó díjához képest: A szolgáltatási nettó díj megfelelő %-ára érvényesíthető a garancia
0-99% 100%
100-199% 80%
200-299% 60%
300-399% 40%
400-499% 20%

A pénzvisszafizetési igénnyel a Megrendelő az alábbi együttes feltételek fennállása esetén élhet:

    1. kulcsszavak egyeztetését követően 1 éven belül (garanciális időszak) az internetes keresőkből származó bevétel növekedés – új webáruház esetén a bevétel – mértéke nem éri el a szolgáltatási díj nettó értékének 500%-át. (Új webáruháznak tekintik a Felek azt a Megrendelőt, aki a jelen szerződés szerinti szolgáltatással érintett webáruházat, illetve termékkör kereskedelmét a jelen szerződés megkötését megelőzően 6 hónapon belül indította.)

 

    1. A webáruház rendszere alkalmas arra, hogy e-kereskedelmi adatokat (legalább: tranzakciós adatokat) adjon át a Google Analytics szolgáltatásának, nem új webáruház (lásd fent) esetén pedig ezen adatoknak a jelen szerződés teljesítésének megkezdését megelőző 1 évben folyamatosan rendelkezésre kell állniuk.

 

    1. A Megrendelő igazolja, hogy a garanciális időszakban a Vállalkozó által végzett optimalizálási munkák eredményeképp létrejött tartalmakat, linkeket, bármilyen kódot érdemben nem változtatott meg, nem tett hozzáférhetetlenné, illetve saját webáruházának bármilyen tartalmát nem változtatta meg oly módon, amely az optimalizálási tevékenység eredményének elérését veszélyeztette, továbbá a Megrendelő a garanciális időszakban más szolgáltató optimalizálási tevékenységét nem vette igénybe.

 

    1. A Megrendelő webáruháza a garanciális időszakban végig elérhető volt (az iparági szokásoknak megfelelő esetleges időleges leállásokat ide nem értve) a vásárlók felé.

 

  1. A Megrendelő egyébként nem követ el szerződésszegést.

A fenti feltételek mellett csak olyan webáruház válik jogosulttá a pénzvisszafizetési garanciára, amely a garanciális időszakban összességében legalább 0,5%-os e-kereskedelmi konverziós aránnyal rendelkezik a teljes látogatottságot tekintve, továbbá a garanciális időszakban összességében legalább 0,7%-os e-kereskedelmi konverziós aránnyal rendelkezik a keresőkből érkező látogatottságot tekintve.

A Felek megállapodnak, hogy a pénzvisszafizetési garanciára való jogosultság megállapítása tekintetében vita nélkül elfogadják a Google Analytics szolgáltatás vonatkozó releváns adatait.

A pénzvisszafizetési garancia érvényesítésére vonatkozó igényt a Megrendelő a garanciális időszak végétől számított 2 hónapos jogvesztő határidőn belül jelentheti be a Vállalkozó részére. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott pénzvisszafizetési garancia tartalmát a szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződés határozza meg, és ez nem jelent a Ptk. Szerinti jótállást, illetve szavatosságot.

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK!

Mit jelent pontosan a kulcsszavak egyeztetését követő 1 éven belül (garanciális időszak)?

A szerződés megkötését követően előfordulhat, hogy a konkrét folyamatot csak később lehet elkezdeni (félkész webáruház). A folyamat első lépése, hogy az ügyfelekkel egyeztetve kiválasztjuk azokat a kifejezéseket, amelyek használatával optimalizálni fogunk.

Ezeknek a kifejezéseknek a kiválasztása, illetve az egyeztetés is időt vehet igénybe, ráadásul amíg ezek nem ismertek konkrét a helyezések javítására irányuló munkafolyamatok sem tudnak elkezdődni. Így a garanciális időszak a kifejezések kiválasztását és egyeztetését követően kezdődik.

Mit jelent a keresőkből származó bevételnövekedés?

A Google Analytics segítségével (e-kereskedelmi adatok átadása esetén) meghatározható, hogy mennyi látogató érkezett a webáruházba a keresőkből és azok mennyi bevételt termeltek adott időszak alatt.

Régebb óta működő webáruház esetén a garanciális időszak adatai összehasonlíthatóak az azt megelőző azonos nagyságú időintervallum adataival így meghatározható, hogy mekkora mértékben nőtt az áruház bevétele.

Újonnan induló webáruház esetén nyilván valóan visszamenőleges adatok nem állnak rendelkezésre, azonban a keresőoptimalizálással járó látogatottságnövekedésnek is nagyobb mértékűnek kell lennie, így ebben az esetben a garanciális időszak keresőből származó bevételét vesszük alapul.

Honnan lehet tudni, hogy a webáruház rendszer alkalmas-e az e-kereskedelmi adatok átadására?

Ez minden esetben a használt webáruház rendszer kialakításától függ, így erről érdemes érdeklődni a webáruház rendszer szolgáltatójánál, illetve egyedi áruház esetén a fejlesztőjénél. Amennyiben alkalmas, abban az esetben még a webáruházhoz tartozó Analytics fiókban engedélyezni kell az e-kereskedelmi adatokat.

Amennyiben pedig nem alkalmas rá a rendszer, az alábbi oldalon található Google Súgó bejegyzés segítségével lehet ezt kialakítani, azonban ehhez fejlesztői segítségre lesz szükség.

Mit jelent a legalább 0,5%-os e-kereskedelmi konverziós arány az áruház teljes látogatottságát tekintve?

Szintén A Google Analytics szolgáltatásában követhető adat, amely azt mutatja meg, hogy az áruházba érkező látogatók hány százalékából lesz vásárló. Ez azért fontos tényező, mert a keresőoptimalizálással bár lehetőség van vásárolni hajlandó látogatók szerzésére, az áruháznak képesnek kell lennie arra, hogy a termékeket úgymond el is adja nekik.

Egy közepes áruház e-kereskedelmi konverziós aránya egyébként 1-1,5% körül mozog ajánlattól és iparágtól függően így a 0,5%-os küszöb még nem feltétlenül jelent nagy korlátot, de ahhoz, hogy egyáltalán bármilyen marketing eszközbe fektetett összeg megtérülhessen szükséges egy minimum ilyen mértékű konverziós arány.

Mit jelent a legalább 0,7%-os e-kereskedelmi konverziós arány a keresőkből érkező látogatottságot tekintve?

Az előbbi pontban taglalt mutató meghatározható csak azoknak a látogatóknak az esetén is, akik a keresőkből érkeztek. A teljes látogatottság esetén előfordulhat, hogy egy olyan forrásból is érkeznek látogatók, amely nem képes megfelelő mértékben konvertálni, de sok látogatót hoz (egy relatíve rossz helyen szerepelő banner, vagy rosszul beállított Adwords kampány, stb.) így ez ronthatja az e-kereskedelmi konverziós arányt a teljes látogatottság estén.

A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a keresőkből érkező látogatók jobban konvertálnak a legtöbb marketing eszköznél, így ebben az esetben egy 0,7%-os konverziós arány a webáruházban hasonlóan reprezentálja, milyen mértékben képes a rendszer értékesíteni a termékeit.

Comments are closed.